KURSY GRUPOWE EGZAMINACYJNE

Kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych - kursy te przygotowują młodzież do egzaminów gimnazjalnych na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym i prowadzone są zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kursy prowadzone są w bardzo małych 3 - 6 osobowych grupach co pozwala uczniom na szybkie przyswajanie wiedzy i powtarzanie przerobionego materiału. Podczas zajęć gimnazjaliści zapoznają się z całą strukturą egzaminu, rozwijają umiejętności komunikacji jak i słuchania, a także czytania ze zrozumieniem. Dodatkowo uczniowie uczą się jak należy konstruować pisemne wypowiedzi. Bardzo duży nacisk w przygotowaniu gimnazjalistów do egzaminu kładzie się na stronę leksykalną języka, a także struktury gramatyczne niezbędne przy formułowaniu poprawnych wypowiedzi. Powyższe kursy odbywają się w trybie 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut.

Kursy maturalne - kursy te przygotowują młodzież do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym wg nowych zasad. Kursy prowadzone są w małych 3 - 6 osobowych grupach co pozwala w maksymalnym stopniu na przyswojenie wiedzy i jej utrwalenie. Na kursie maturzyści zapoznają się z całą strukturą egzaminu, utrwalają i systematyzują przerobiony w poprzednich latach materiał. Powtórka materiału dotyczy przede wszystkim zagadnień gramatycznych jak i leksykalnych. Dodatkowo maturzyści uczą się czytać, słuchać ze zrozumieniem jak i stosować poznane struktury leksykalno- gramatyczne w wypowiedziach pisemnych. Na zajęciach oraz w ramach powtórzeń jako praca domowa maturzyści rozwiązują przykładowe testy maturalne, które następnie są szczegółowo analizowane. Kursy maturalne odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut lub 1 raz w tygodniu po 90 minut.

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych - kursy te prowadzone są w bardzo małych grupach 3 - 6 osobowych 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut lub 1 raz w tygodniu po 90 minut.

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE - celem kursów przygotowujących do egzaminu FCE jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu struktur gramatycznych, leksykalnych oraz zastosowanie owych struktur w ustnych wypowiedziach. Ponadto, kursanci uczą się konstruowania wypowiedzi pisemnych, w których to mają zastosowanie powyższe struktury. Lektorzy przygotowujący kursantów do egzaminów FCE to osoby posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju kursów.

Kursy przygotowujące do egzaminów CEA – celem kursów przygotowujących do egzaminu CEA jest zebranie i usystematyzowanie znajomości zaawansowanych struktur gramatycznych w jedną całość oraz rozwinięcie umiejętności komunikacji w bardzo różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Dodatkowo również kursanci uczą się jak stosować bardziej złożone struktury leksykalno-gramatyczne w różnego rodzaju wypowiedziach pisemnych.

 

CENNIK KURSÓW EGZAMINACYJNYCH:

TRYB ZAJĘĆ: 2 RAZY W TYGODNIU PO 60 MINUT

GRUPA 6-OSOBOWA

15zł - 60min./1osobę
GRUPA 4-5 OSOBOWA

20zł - 60min./1osobę
GRUPA 3-OSOBOWA

25zł - 60min./1osobę
120 zł/miesiąc 160 zł/miesiąc 200 zł/miesiąc

 

TRYB ZAJĘĆ: 1 RAZ W TYGODNIU PO 90 MINUT

GRUPA 6-OSOBOWA

26zł - 60min./1osobę
GRUPA 4-5 OSOBOWA

36zł - 60min./1osobę
GRUPA 3-OSOBOWA

46zł - 60min./1osobę
104 zł/miesiąc 144 zł/miesiąc 184 zł/miesiąc