KURSY GRUPOWE STANDARDOWE

Kursy językowe Poznań

Kursy ogólne dla dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz liceów pozwalają przede wszystkim na rozwijanie zdolności komunikacyjnych uczniów, zdolności słuchania przy jednoczesnym przyswajaniu bardzo przydatnej wiedzy gramatycznej i utrwalaniu słownictwa dzięki czemu możemy zagwarantować systematyczny przyrost wiedzy i jej usystematyzowanie. Powyższe kursy odbywają się w trybie 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut.

Kursy ogólne dla dorosłych - polegają głównie na zastosowaniu poznanych na zajęciach struktur leksykalnych jak i gramatycznych w  szeroko pojętej komunikacji życia codziennego. Słuchacze uczą się szybkiej interakcji w sytuacjach dnia codziennego dzięki ćwiczeniom komunikacyjnym jak i ćwiczeniom opartych na analizie materiału przeznaczonego do odsłuchu. Dodatkowo słuchacze uczą się języka poprzez techniki tłumaczeniowe, które również przyczyniają się w znacznym stopniu do utrwalenia, poznania struktur leksykalno-gramatycznych. Oczywiście nie bez znaczenia są zagadnienia gramatyczne, które wyjaśniane  są w sposób bardzo przystępny dla słuchaczy, w oparciu o które konstruowane są wypowiedzi słuchaczy. Powyższe kursy odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut.

Kursy ogólne dla seniorów - zajęcia te odbywają się głównie w oparciu o metodą aktywnej komunikacji. Słuchacze poznają podstawowe struktury gramatyczne jak i leksykalne oraz uczą się jak je wykorzystać w odpowiednim kontekście sytuacyjnym. Jednocześnie słuchacze na zajęciach rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych. Aktywne ćwiczenia z języka mówionego powodują, że słuchacze przełamują wszelkie bariery związane z wzajemnym porozumiewaniem się w obcym języku i stają się bardziej światowymi ludźmi. Powyższe kursy odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut.


EDUALHOUSE Poznań – profesjonalna kadra lektorska, wysoka jakość nauczania - angielski dla dzieci, angielski dla młodzieży i dorosłych, angielski biznesowy, angielski dla firm.
Kursy językowe Poznań - kreatywność w prowadzeniu zajęć, autorska metoda nauczania - kurs i nauka niemieckiego, hiszpańskiego, kurs i nauka rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, czeskiego oraz nauka fińskiego - Poznań.