ZAPISY/TESTY

Szkoła Języków Obcych EDUALHOUSE Poznań

Zapisy na kursy grupowe trwają do 23 września w Szkole na os. Łokietka oraz do 26 września w Szkole na os. Jagiellońskim. Zapisy oraz informacje na zajęcia indywidualne oraz w parach trwają u nas przez cału rok codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21, w sobotę od 11-18 pod numerem telefonu 604 710 170 lub drogą mailową wypełniając formularz kontaktowy przedstawiony poniżej.

Ze słuchaczami podpisuje się umowy, które gwarantują Państwu ze strony Szkoły przygotowanie zajęć w sposób należyty zgodny z ustaleniami, a ze strony Słuchacza gwarantuje terminowe uiszczanie opłat za kurs.

Testy kwalifikacyjne:

W celu ustalenia poziomu zaawansowania kandydata przeprowadzany jest test diagnostyczny, który pozwala na przydzielenie kandydata do odpowiedniej grupy.

Formularz zgłoszeniowy